Wat gaan we doen

ONGEWENST GEDRAG

Nadat u met ons contact hebt gelegd spreken we een moment af waarbij we een bezoek brengen bij u thuis.

Om een goed beeld te krijgen van het probleem kijken we in de leefomgeving van de hond naar de gedragingen van de hond en het effect dat dit op u heeft op de hond en natuurlijk ook andersom, dc invloed van de hond op u. We proberen een analyse te maken van de ongewenste situatie(s) en een bijpassend trainingsschema te maken. Ook kan het zijn dat we een en ander op video vastleggen om op een later moment de vorderingen te laten zien.

Een huisbezoek zal ongeveer een uur in beslag nemen en afhankelijk van de bevindingen maken we nadere afspraken. Alle afspraken worden van te voren helder en in duidelijke taal op papier gezet zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Datzelfde geldt ook voor de kosten, zie de tarieven pagina.

PUP AANKOOP ADVIES

Wat is er leuker dan een pupje in huis, zo’n lekker vrij hondje dat vrolijk kwispelend de wereld een stuk mooier maakt.

Helaas zien we maar al te vaak dat de aanachaf van een pup leidt tot een hoop ellende. Dat kan zowel de gezondheid en gedrag van de pup betreffen als de teleurstelling dat de pup zich totaal anders ontwikkeld dan gewenst. Soms leidt ook de keuze voor een bepaald ras tot ellende omdat van te voren niet goed is nagedacht wat de specifieke kenmerken zijn van een ras.

Toch is vaak de keuze waar de hond wordt gekocht waar het mis gaat. Helaas komen broodfokkers nog steeds voor in Nederland en worden hondjes geleverd die niet zijn gesocialiseerd, niet de nodige medische ondersteuning hebben gehad en voortkomen uit inteelt, ongeteste ouders of soms zelfs onbekende ouders. Natuurlijk willen we u begeleiden in de aanschaf van een pup, van de eerste voorlichting tot en met de keuze van de pup door in te schatten hoe het karakter van de pup zich zal ontwikkelen (keuze uit het nest).

HERPLAATSERS ADVIES

Helaas komt het voor dat honden, door welke omstandigheid dan ook, herplaatst moeten worden. Denk hierbij ook aan de honden die wachten op een baasje in een asiel. Weet dat een hond enige tijd in de nieuwe omgeving nodig heeft om het eigen karakter te tonen, al dan niet met ongewenste elementen. Toch is het mogelijk om vooraf een inschatting te maken hoe de hond zich gaat ontwikkelen, we zullen u hierbij graag terzijde staan.

JURIDISCH ADVIES

Vanuit de praktijk kunnen we u in eenvoudige zaken of in de aanloop naar een zaak (juridisch conflict) adviseren. In de loop der jaren hebben, mede op grond van onze adviezen, een aantal strafrechterlijke als civielrechterlijke zaken geleid tot  een veroordeling en/of een schadevergoeding. Indien we geen eenvoudige oplossing zien zullen we u doorverwijzen of andersins adviseren.

 

 

Reacties gesloten.